Home

Welkom op de website van de HAPPYstudie! Dit is een informatieve website voor deelnemers aan de HAPPYstudie waarin uitleg wordt gegeven over het project. Ook de voortgang en de contact gegevens  worden op deze website gezet.

Wat is de bedoeling van deze website?

Dit is een informatieve website: er wordt uitleg gegeven over de achtergrond van de HAPPYstudie, wat er precies wordt onderzocht, wie er mee kan doen, wat deelname betekent voor belasting, hoe kun je meedoen, contactgegevens, ontwikkelingen van de HAPPYstudie e.d.

Deze website is dus geen interactieve website en niet bedoeld om te chatten. Maar het is wel een dynamische website: hij wordt regelmatig bijgehouden waarbij de voortgang van de HAPPYstudie uitvoerig wordt besproken. Omdat bijna alle communicatie via internet plaats vindt en er een e-mail adres is van de studie (happystudie@gmail.com),  verzoeken wij de deelnemers om eventuele vragen over de HAPPYstudie via deze weg te stellen. Deze worden dan gebundeld en op de website onder het kopje FAQ (frequently asked questions) geplaatst met het antwoord. Ook worden resultaten van de HAPPYstudie via deze website gepubliceerd. Hiernaast staan de links naar de bladzijdes van de websites.

Wat betekent de naam HAPPYstudie?

De afkorting HAPPY staat voor een Engelse uitdrukking : Holistic Approach to Pregnancy & first Postpartum Year, hetgeen betekent: een totaal benadering van algemeen welbevinden in de zwangerschap en de periode na de bevalling waarbij met bijzondere aandacht naar de schildklierfunctie van moeder en kind wordt gekeken.